Macluumaadka Af Soomaaliga Ah πŸ‡ΈπŸ‡΄

Hoos waxaad ka heli doontaa fiidiyowyo la turjumay, dukumiintiyo kala duwan, iyo macluumaadka xiriirka ee dhisma kasta.

Xiriirka Soomaaliyeed

Affey Sigat

(507) 934-4210 ext 1021
(507) 317-2502
asigat@stpeterschools.org

Qeebta Caruurta Yaryar

Maamulaha: Ytive Prafke
(507) 934-4211 ext 1010

Xafiiska Dhexe: Jessica Schrumpf
(507) 934-4211

Dugsiga South

Maamulaha: Doreen Oelke
(507) 934-2754 ext 3031

Diiwaangelinta: Marlene Barfknecht
(507) 934-2754 ext 3028

La-Taliye: Laura Zender
(507) 934-2754 ext 3024

Dugsiga North

Maamulaha: Darin Doherty
(507) 934-3260 ext 4006

Diiwaangelinta: Erica Walter
(507) 934-3260 ext 4038

Shaqaalaha Bulshada: Dave Ribar
(507) 934-3260 ext 4036

Dugsiga Dhexe

Maamulaha: Jon Graff
(507) 934-4210 ext 5019

Maamulaha Ardayda: Steve Alger
(507) 934-4210 ext 5099

Diiwaangelinta: Jean Baca
(507) 934-4210 ext 5072

La-Taliye: Michelle Doose
(507) 934-4210 ext 5014

Shaqaalaha Bulshada: Sarah Mages
(507) 934-4210 ext 5024

Dugsiga Sare

Maamulaha: Annette Engeldinger
(507) 934-4212 ext 6099

Maamulaha Ardayda: Brian Odland
(507) 934-4212 ext 6115

Diiwaangelinta: Tamara Mayer
(507) 934-4212 ext 6132

La-Taliye: Jana Sykora
(507) 934-4210 ext 6127

Shaqaalaha Bulshada: Kelly Jensen
(507) 934-4212 ext 6105

Howlaha Ardayda

Agaasimaha Howlaha: Jordan Paula
(507) 934-4212 ext 6012

Xafiiska Waxqabadka: Kristi Davis
(507) 934-4212 ext 6025

Diiwaangelinta/Isqorista

La Xiriir: Kathy Wobbrock
(507) 934-4210 ext 1016

Xafiiska Degmada

Kormeeraha Guud: Jeff Olson
(507) 934-5703

La Xiriir: Sarah Janovsky
(507) 934-5703 ext 1000

FIIDIYOWYADA

Somali Registration Guide

Somali Calendar Guide

DUKUMENTIYADA

Guud Ahaan